Πλαίσιο

Το οριζόντιο σταθερό σύστημα διαχωριστικών (από το δάπεδο έως την οροφή) ΠΛΑΙΣΙΟ με τη μεγάλη ποικιλία διαστάσεων των στοιχείων του, παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστων εσωτερικών διαρρυθμίσεων. Επίσης, τα διαχωριστικά ΠΛΑΙΣΙΟ παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης μετατόπισης, πρόσθεσης ή αφαίρεσης στοιχείων τα οποία τοποθετούμενα ή αφαιρούμενα επιτρέπουν την οποιαδήποτε αναδιάταξη των χώρων εργασίας (χωρίς καμία απώλεια) σύμφωνα με τις ανάγκες και την εκάστοτε στρατηγική της κάθε επιχείρησης.

Περιγραφή

Τα οριζόντια διαχωριστικά ΠΛΑΙΣΙΟ, αποτελούνται από εσωτερικό φέροντα μεταλλικό σκελετό (κάθετες και οριζόντιες διάτρητες γαλβανισμένες χαλύβδινες δοκοί ορθογωνικής διατομής), που επενδύεται με πανέλα διαφόρων υλικών. Το συνολικό πάχος του διαχωριστικού είναι 10 cm.

Οι εξαιρετικές θερμοηχομονωτικές ιδιότητες του διαχωριστικού μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω με την (προαιρετική) τοποθέτηση εσωτερικά στρώματος πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα.

Στις πόρτες και στα παράθυρα υπάρχουν κασώματα από προφίλ αλουμινίου, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.

Με ειδικά στοιχεία στο πάνω και κάτω μέρος τους, τα χωρίσματα έχουν τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής ακόμα και σε μη οριζόντια δάπεδα και οροφές.

Τα πανέλα πλήρωσης των οριζόντιων διαχωριστικών ΠΛΑΙΣΙΟ κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με καπλαμά δρυός ή με μελαμίνη. Οι πόρτες έχουν πάχος 40 mm και είναι επικαλυμμένες (και στα σόκορα) με αμινοπλαστικές ρητίνες (laminate) ή με καπλαμά δρυός, φέρουν ανοξείδωτους μεντεσέδες και κλειδαριά ασφαλείας.

Οι υαλοπίνακες έχουν πάχος 4 mm και προσαρμόζονται με ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα στα προφίλ του πλαισίου. Δέχονται περσίδες σκίασης, είτε εξωτερικές (μονό τζάμι) είτε εσωτερικές (διπλό τζάμι).